Automasyon Oto Servis Takip Programı

Automasyon Oto Servis Takip Programı

Automasyon Oto Servis Programı Nedir?

Karnaval Yazılım’ın geliştirdiği Automasyon Oto Servis Programı; oto servis hizmeti veren firmalar için özel olarak tasarlanmış web tabanlı bir programdır. İçeriğinde; muhasebeden, tedarikçiye, personel bilgilerinden, depo giriş-çıkış bilgilerine kadar, bir firmanın işleyişine uygun tüm modüller bulunur. Kısa yoldan erişilen bu düzenlemeler sayesinde iş verimliliği ve iş kalitesi artar. Herhangi bir cihaza kurulum gerektirmez. İnternete bağlanan telefon, tablet veya bilgisayardan programa erişilir. Programa girilen tüm veriler internette güvenli bir şekilde saklanır.

Automasyon Oto Servis Programının Modülleri Nelerdir?

Automasyon Oto Servis Programı içerisinde bulunan modüller ve nasıl kullanılması gerektiğini aşağıda detaylı bir şekilde anlattık. Automasyon Oto Servis Programı modülleri şunlardır:

1. Oto Servis Modülü: Automasyon Oto Servis Programı oto servis modülünde, tüm servis ve araç bilgilerine ulaşılır. Servis kaydı oluştururken, mevcut bir müşteri üzerinden servis oluşturabilir veya yeni bir müşteri kaydıyla yeni servis kaydı açılabilir. Yeni müşteri ve servis kaydı için sadece müşteri adı girmek yeterlidir. Servis kaydı oluştururken, açılan sayfaya müşteri bilgileri, fatura bilgileri ve araç bilgileri girilir. Bu sayfada yapılan tüm işlemler anlık olarak kayıt altına alınır. İhtiyaç olan bilgiler doldurulur ve bu sayfadan araç kabul formu yazdırılabilir. Ücretlendirme sayfasında, servisteki araç için yapılan hizmet ve satılan parça bilgileri bulunur. Sayfanın altında yer alan butonlar ile teklif formu, kâğıt fatura veya e-arşiv fatura çıkartılır. Servisteki araç, sigorta veya kaskoyla onarım yapılacaksa, firma bilgileri bu sayfada yer alır. Müşteriye ait tüm servis kayıtları, müşteri servisleri sayfasında listelenir. Servis hizmeti karşılığında alınan ödemeler bu sayfada listelenir ve ödeme ekle butonuna tıklayıp, gerekli alanları doldurarak ödeme kaydı oluşturulur. İsteğe bağlı olarak, tahsilât makbuzu da yazdırılır. Resim ve gönderi sayfasından, servisteki araçlar için fotoğraflar yüklenir. Ayrıca araç kabul formu ve servis formu yazdırılabilir. Programda oluşturulan tüm servis kayıtları, servisler sayfasından listelenir. Filtreler yardımıyla aranılan servis kaydına ulaşılır. 

2. Müşteri Modülü: Automasyon Oto Servis Programı ile müşterilere ait tüm bilgiler kayıt altına alınır. Bu modülde; müşteriye ait servis bilgileri, fatura bilgileri, servisleri ve araçları, ödemeler ve fatura kayıtları tutulur. Programa kayıtlı olan tüm müşteriler, bu sayfada listelenir. Filtreler yardımıyla, arama yapılan müşteri bulunur. Yeni kayıt için müşteri ekle ile yeni müşteri kaydı oluşturulur. Mevcut bir müşterinin bilgilerine ulaşmak istenirse,  karşımıza çıkan ilk sayfada, müşteri bilgileri ve fatura bilgileri yer alır. Gerekli düzenlemeyi yaparak, bilgiler güncellenebilir. Ayrıca müşteri için rapor oluşturulabilir. Tarih aralığı ve birçok filtreyle de istenilen detaya sahip müşteri raporu oluşturulabilir. Bu sayfada, müşteriye ait servis kayıtları listelenir. Yine bu sayfadan müşteriye ait yeni bir servis kaydı da açılabilir. Listedeki servislerden herhangi birini silebilir veya incelenebilir. Müşteriye ait araçlar listelenir. İsteğe bağlı olarak,  müşteri için yeni araç kaydı yapılır. Ayrıca her araç için rapor oluşturulabilir. Tarih aralığı ve birçok filtreyle, istenilen detaylara ait araç raporu listelenir. Yine aynı sayfada müşteriye ait genel ödeme ve borç kayıtları yer alır. Ödeme ekle butonu ile müşteri için ödeme kaydı girilir. Tahsilat makbuzu yazdırılabilir. Müşteriye kesilen faturalar listelenir. 

3. Muhasebe Modülü: Automasyon Oto Servis Programı muhasebe modülünde, firmanın gelir gider verileri detaylı bir şekilde tutulur ve bu veriler işlenerek, raporlar sunulur. Bilanço raporunda, gelir ve giderlerin toplam rakamları listelenir. Detay bilgisi için incele butonuna tıklanmalıdır. İlgili tarihe ait detay sayfasında; parça satış, işçilik satış, dükkân gider ve personel gideri detayları listelenir. Filtrelerden kasa seçeneğini seçerek, kasa raporu, kasa raporunda da kasaya giren ve çıkan para tutarı listelenir. Detay bilgisi görmek için incele butonunu tıklanmalıdır. Sayfanın üst kısmında ilgili tarihe ait kasaya giren ve çıkan para türleri görülür. Alınan ödemeler başlığı altında kasaya giren paralar, aynı zamanda personel giderleri, dükkân giderleri, tedarikçi ödemeleri başlıkları altında da kasadan çıkan paraların detaylarına ulaşılır. Filtrelerden, servis bilanço seçeneğiyle, servis bilanço raporu görüntülenir. Servis bilanço raporunda ise, aylık olarak hangi servisten ne kadar gelir ve kar elde edildiği görülür. Burada bulunan servis türleri program yöneticisi tarafından arttırılıp, azaltılabilir. Sekmelerden, dükkân gideri sekmesini tıklayarak dükkana ait giderlerin işlendiği ve listelendiği sayfaya ulaşılır. Gider ekle butonu tıklandığında, açılan sayfadaki alanlar doldurulur ve böylece dükkân gideri eklenmiş olur. Eklenen giderler sayfada listelenir. Detay bilgisi görmek için incele butonuna tıklanır. Sayfada tarihe ait giderler listelenir. Yetkili personel bilgileri silebilir veya düzenleyebilir. Sekmelerden, fatura sekmesine tıklayarak kesilen faturaların listelendiği sayfaya ulaşılır. Filtreler ile aranılan bir fatura bulunur, kesilen faturalar incelenebilir. 

4. Personel Modülü: Automasyon Oto Servis Programı personel modülünde programa kayıtlı personeller görülür. Yeni personel ekle butonuna tıklayarak, programa yeni personel eklenir. Personel gideri ekle butonuna tıklayarak, gerekli alanlar doldurulur, personel için ödeme eklenir. Aktif personeller sekmesi altında listelenen personeller, programa giriş yapabilir ve program tarafından otomatik aylık tahakkuk kaydı oluşturulur. Pasif personeller sekmesi altında listelenen personeller ise programa giriş yapamaz ve aylık tahakkuk otomatik oluşturulmaz. Tüm personeller için aylık tahakkuk raporu oluşturmak istenirse, sayfadaki tarih alanından rapor oluşturmak istenilen tarihi seçip, aylık tahakkuk raporu butonunu tıklamak yeterlidir. Raporda yer alması istenilen bilgiler, filtreler alanından seçilir, istenilen detaya sahip personel tahakkuk raporu oluşturabilir ve yazdırılabilir. Kayıtlı personellerin olduğu sayfada personel bilgileri yer alır. Sayfanın üst kısmında yer alan barda ise personelin alacaklı veya borçlu olduğu bilgisi görülebilir. Personel bilgileri güncellenebilir. Personel yetkileri sekmesinde, personelin programı yönetme yetkisi olduğu alanlar belirlenir. Personel ödemeleri sekmesinde ise, personele yapılan ödemeler yer alır. Personelin aylık alacağı maaş, aylık tahakkuk hesabı ile hesaplanır. Sayfada yer alan tarih alanında, tahakkuk hesabı manual olarak oluşturulur. Personelin seçilen ay için fazla mesai, gecikme saati, gelmediği gün ve diğer ayarları yaparak ay sonunda alacağı maaş hesaplanır. Oluşturulan hesaplara personel hesapları başlığı altında ulaşılır. Personel tahakkuk butonuna tıklayarak açılan sayfadan tarih seçilebilir ve filtreler yardımıyla istenilen detaylara sahip rapor oluşturulur. Personel servisleri sekmesinde ise personelin düzenlemiş olduğu servis kayıtları bulunur. Sayfadaki tarih ve filtreler ile personele ait servis kayıtları sorgulanır. 

5. Tedarikçi Modülü: Automasyon Oto Servis Programı tedarikçi modülünde, parça alınan firma bilgileri ve kayıtları tutulur. Programa kayıtlı tüm tedarikçiler listelenir. Filtreler yardımıyla aranılan tedarikçiye ulaşılır. Tedarikçi ekle butonuna tıklayarak yeni tedarikçi firma eklenir. Mevcut bir tedarikçiyi incelemek için tedarikçiye ait bilgiler, fatura bilgileri, harcama, iade ve borç bilgileri görüntülenir. Alım - iade sayfasında, tedarikçi firmadan alınan ve iade edilen ürünler listelenir. Stok ekle butonuna tıklayarak gerekli bilgileri girerek tedarikçiden alınan ürün kaydı yapılır. Yapılan kayıtlar aynı zamanda stoğa da eklenir. İade ekle butonuna tıklayarak gerekli bilgileri girerek tedarikçiden alınan yeni ürün kaydı yapılır. Yapılan iade kaydı stok adedinden düşülür. Ödeme sayfasından tedarikçi firmaya yapılan harcama, ödeme, iade ve borç bilgileri tutulur. Yapılan ödeme kayıtları bu sayfada listelenir. Ödeme ekle butonuna tıklanır, gerekli alanları doldurulur ve ödeme kaydı eklenir. Faturalar sayfasından tedarikçi firmadan alınan fatura kayıtları listelenir. Fatura ekle butonuna tıklayarak firmadan alınan faturanın kaydı eklenir.

6. Stok Modülü: Automasyon Oto Servis Programı stok modülü ile ürün stok bilgileri görülür. Filtreler yardımıyla aranılan ürün bulunur. Yeni ürün ekle butonuna tıklayarak yeni stok kaydı yapılır. Bu alandan eklenen stok kaydı ilgili firmayla ilişkilendirilerek tedarikçi kaydına eklenir. Mevcut bir stok kaydı için açılan sayfada incelenen ürünün stok kaydı görüntülenir. Bu sayfadan stok bilgileri güncellenir. Ürün stoğu eklemek için stok ekle butonunu tıklanır. Açılan sayfadan, ilgili alanlar doldurulduğunda stok ekleme işlemi yapılmış olur. Bu alana eklenen stok kaydı, ilgili tedarikçi firma ile eşleştirilir ve tedarikçi kayıtlarına eklenir. Alım-aide sekmesine tıklayarak ilgili ürünün daha önce hangi tedarikçiden alındığı veya iade olduğu bilgisi görüntülenir. 

7. Depo Modülü: Automasyon Oto Servis Programı depo modülünde, depoda yer alan ürünler listelenir ve stoğa işlenir. Depo modülü çoğunlukla oto lastikçiler tarafından kullanılan bir modüldür. Oto lastikçiler, müşterilerinin lastiklerini depolarında kayıt altında tutabilirler. Filtreler yardımıyla aranan depo kaydına ulaşılır. Yeni depo kaydı oluşturmak için depoya ürün ekle butonuna tıklanır. Açılan sayfada, ilgili alanlar doldurulur ve bilgileri güncelle butonuna tıklayarak depo kaydı tamamlanır. Sayfanın altında yer alan buton ile lastik kâğıdı veya depo raporu yazdırılır. 

8. Ajanda: Automasyon Oto Servis Programı içeriğine, iş ve özel planları takip edebilmek için ajanda özelliği eklendi. Not ekle diyerek veya istenilen tarih kutucuğundaki artı butonuna tıklayarak not eklenebilir. Ayrıca ekranın en alt sağında bulunan butona tıklayarak programın herhangi bir sayfasından not eklenebilir. Açılan sayfadaki gerekli alanlar doldurulur, notu görmesi istenilen personeller seçilir ve böylece not ekleme işlemi tamamlanır. 

Automasyon Oto Servis Programının Diğer Özellikleri Nelerdir?

Automasyon Oto Servis Programı kullanıldığında, birçok önemli özelliğin bir arada olduğu ve kullanım kolaylığı fark edilir. Ayarlar sayfasından program özelleştirme yapılabilir.  Araç markaları sekmesinden serviste görüntülenmesi istenilen araç markaları belirlenir. Kategori ayarları sekmesinden, programdaki pek çok kategoriyi istek ve ihtiyaca göre düzenlenebilir. İletişim bilgileri sekmesinden, tahsilât makbuzu ve araç kabul gibi formlarda yer alacak iletişim bilgileri düzenlenir. Form düzeni sekmesinden, araç kabul formu ve servis formu gibi formların renkleri seçilir. Program ayarları sekmesinden, program firmaya göre özelleştirilir. Footer Servisler başlığı seçildiğinde, sayfanın altında açık olan servisler listelenir. Personel hesaplar başlığı seçildiğinde, personeller için aylık tahakkuk kaydı otomatik yapılır. Sadece ayın hangi günü oluşturulması gerektiğini belirtmek yeterlidir. Araç kabul formu başlığı altında formda görülmesi istenilen alanlar seçilebilir. Hedarda yer alacak menülerden istenilenler işaretlenir. Ana sayfa ayar başlığı altında ana sayfada görüntülemek istenen kısımlar özelleştirilir. Tahsilât makbuzu ayar başlığından makbuzda yer alması istenilen bilgileri seçmek yeterlidir. Başlık ayarları alanından programdaki başlıklardan bazıları isteğe göre değiştirilir. Araç kabul mesajı alanından, oto servis kaydında yer alan şartname metni düzenlenir. 

Automasyon Oto Servis Programının Avantajları Nelerdir?

Automasyon Oto Servis Programı, kullanıcılarına şu avantajları sunar:


Automasyon Oto Servis Programı ile ilgili sorularınızı bizimle paylaşabilir ve firmanızı profesyonellerin arasına taşıyabilirsiniz.
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Mail Adresiniz
Mesajınız
Gönder